ყველანი შვილები ვართ

  www.shvilebi.ge

2022 წლის ეროვნული გამოცდები

ფილტრის დახურვა
ამ ფილტრით არაფერი მოიძებნა

იხილეთ 2022 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები:

ქართული ენა და ლიტერატურა:

ქართული ენა და ლიტერატურა 2022 I ვარიანტი 

ქართული ენა და ლიტერატურა 2022 II ვარიანტი

ქართული ენა და ლიტერატურა 2022 III ვარიანტი

ქართული ენა და ლიტერატურა 2022 IV ვარიანტი

ქართული ენა და ლიტერატურა 2022 V ვარიანტი 

ქართული ენა და ლიტერატურა 2022 VI ვარიანტი 

ქართული ენისა და ლიტერატურის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა  2022

ოსური ენა 2022

ოსური ენა 2022

ოსური ენის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა 2022

მათემატიკა 2022

მათემატიკა 2022 I ვარიანტი 

მათემატიკის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა 2022 - I ვარიანტი

მათემატიკა 2022 II ვარიანტი

მათემატიკის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა 2022 - II ვარიანტი

მათემატიკა 2022 III ვარიანტი

 

მათემატიკის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა 2022 - III ვარიანტი

ინგლისური 2022

ინგლისური ენა 2022 I ვარიანტი

ინგლისური ენა 2022 II ვარიანტი

ინგლისური ენა 2022 III ვარიანტი

ინგლისური ენა 2022 IV ვარიანტი

ინგლისური ენა 2022 V ვარიანტი

ინგლისური ენა 2022 VI ვარიანტი

ინგლისური ენა 2022 I ვარიანტი - მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ინგლისური ენა 2022 II ვარიანტი - მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ინგლისური ენა 2022 III ვარიანტი - მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ინგლისური ენა 2022 IV ვარიანტი - მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ინგლისური ენა 2022 V ვარიანტი - მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ინგლისური ენა 2022 VI ვარიანტი - მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ინგლისური ენა 2022 - შეფასების სქემა

 

რუსული 2022

რუსული ენა 2022 - I ვარიანტი

რუსული ენა 2022 - II ვარიანტი

რუსული ენა 2022 - I ვარიანტი - მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

რუსული ენა 2022 - II ვარიანტი - მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

რუსული ენა 2022 - შეფასების სქემა

გერმანული2022

გერმანული ენა 2022

გერმანული ენა 2022  - მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

გერმანული ენა 2022 - შეფასების სქემა

 

ფრანგული 2022

ფრანგული ენა 2022

ფრანგული ენა 2022-მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ფრანგული ენა 2022 - შეფასების სქემა

 

უცხოური ენები 2022 - თემის შეფასების სქემა

უცხოური ენები 2022 - წერილის შეფასების სქემა 

ქიმია 2022

ქიმია 2022 - I ვარიანტი

ქიმიის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა 2022 -  I ვარიანტი

ქიმია 2022 - II ვარიანტი

ქიმიის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა 2022 -  II ვარიანტი

 

ფიზიკა 2022

ფიზიკა 2022 - I ვარიანტი

ფიზიკის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა 2022

ლიტერატურა 2022

ლიტერატურა 2022 - I ვარიანტი

ლიტერატურა 2022 - შეფასების სქემა - I ვარიანტი

ლიტერატურა 2022 - II ვარიანტი

ლიტერატურა 2022 - შეფასების სქემა - II ვარიანტი

ხელოვნება 2022

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2022 - I ვარიანტი

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2022 - შეფასების სქემა -  I ვარიანტი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2022 - II ვარიანტი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2022 - შეფასების სქემა - II ვარიანტი

 

 

ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად  2022

ზოგადი უნარების შეფასების სქემა აზერბაიჯანულ ენაზე  2022

ზოგადი უნარების ტესტი სომხურად 2022

ზოგადი უნარების შეფასების სქემა სომხურ ენაზე  2022

ბიოლოგია 2022

ბიოლოგია 2022 - I ვარიანტი

ბიოლოგიის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა 2022 - I ვარიანტი

ბიოლოგია 2022 - II ვარიანტი 

ბიოლოგიის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა 2022 -  II ვარიანტი

ისტორია2022

ისტორია 2022 - I ვარიანტი

ისტორიის ტესტის შეფასების სქემა 2022 - I ვარიანტი

ისტორია 2022 - II ვარიანტი

ისტორიის ტესტის შეფასების სქემა 2022 - II ვარიანტი

ისტორია 2022 - III ვარიანტი

ისტორიის ტესტის შეფასების სქემა 2022 - III ვარიანტი

ისტორია 2022 - IV ვარიანტი

ისტორიის ტესტის შეფასების სქემა 2022 - IV ვარიანტი

სამოქალაქო 2022

სამოქალაქო განათლება 2022 - I ვარიანტი

სამოქალაქო განათლება 2022 - შეფასების სქემა - I ვარიანტი

სამოქალაქო განათლება 2022 - II ვარიანტი

სამოქალაქო განათლება 2022 - შეფასების სქემა - II ვარიანტი

გეოგრაფია 2022

გეოგრაფია  2022- I ვარიანტი

გეოგრაფიის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა 2022 - I ვარიანტი

გეოგრაფია 2022 - II ვარიანტი

გეოგრაფიის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა 2022 - II ვარიანტი