ჩემი პატარა დიდი სასწაული

  www.shvilebi.ge

  ყველანი შვილები ვართ

2022 წლის ეროვნული გამოცდები

ფილტრის დახურვა
ამ ფილტრით არაფერი მოიძებნა

იხილეთ 2022 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები:

ქართული ენა და ლიტერატურა:

ქართული ენა და ლიტერატურა I ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა II ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა III ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა IV ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა V ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა VI ვარიანტი

ქართული ენისა და ლიტერატურის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა

ოსური ენა

ოსური ენის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა

მათემატიკა I ვარიანტი
მათემატიკა II ვარიანტი
მათემატიკა III ვარიანტი

მათემატიკის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა – I ვარიანტი
მათემატიკის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა – II ვარიანტი
მათემატიკის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა – III ვარიანტი

ინგლისური ენა I ვარიანტი
ინგლისური ენა II ვარიანტი
ინგლისური ენა III ვარიანტი
ინგლისური ენა IV ვარიანტი
ინგლისური ენა V ვარიანტი
ინგლისური ენა VI ვარიანტი

ინგლისური ენა I ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა II ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა III ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა IV ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა V ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა VI ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ინგლისური ენა – შეფასების სქემა

რუსული ენა – I ვარიანტი
რუსული ენა – II ვარიანტი
რუსული ენა – I ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
რუსული ენა – II ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

რუსული ენა – შეფასების სქემა

გერმანული ენა ვარიანტი I
გერმანული ენა I ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

გერმანული ენა – შეფასების სქემა

ფრანგული ენა
ფრანგული ენა -მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ფრანგული ენა – შეფასების სქემა

უცხოური ენები – თემის შეფასების სქემა
უცხოური ენები – წერილის შეფასების სქემა

ქიმია I ვარიანტი
ქიმია II ვარიანტი

ქიმიის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა – I ვარიანტი
ქიმიის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა – II ვარიანტი

ფიზიკა I ვარიანტი

ფიზიკის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა

ლიტერატურა I ვარიანტი
ლიტერატურა II ვარიანტი

ლიტერატურა – შეფასების სქემა – I ვარიანტი
ლიტერატურა – შეფასების სქემა – II ვარიანტი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება I ვარიანტი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება II ვარიანტი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება – შეფასების სქემა – I ვარიანტი
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება – შეფასების სქემა – II ვარიანტი

ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად
ზოგადი უნარების ტესტი სომხურად

ზოგადი უნარების შეფასების სქემა აზერბაიჯანულ ენაზე
ზოგადი უნარების შეფასების სქემა სომხურ ენაზე

ბიოლოგია – I ვარიანტი
ბიოლოგია – II ვარიანტი

ბიოლოგიის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა – I ვარიანტი
ბიოლოგიის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა – II ვარიანტი

ისტორია – I ვარიანტი
ისტორია – II ვარიანტი
ისტორია – III ვარიანტი
ისტორია – IV ვარიანტი

ისტორიის ტესტის შეფასების სქემა – I ვარიანტი
ისტორიის ტესტის შეფასების სქემა – II ვარიანტი
ისტორიის ტესტის შეფასების სქემა – III ვარიანტი
ისტორიის ტესტის შეფასების სქემა – IV ვარიანტი

სამოქალაქო განათლება – I ვარიანტი
სამოქალაქო განათლება – II ვარიანტი

სამოქალაქო განათლება – შეფასების სქემა – I ვარიანტი
სამოქალაქო განათლება – შეფასების სქემა – II ვარიანტი

გეოგრაფია – I ვარიანტი
გეოგრაფია – II ვარიანტი

გეოგრაფიის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა – I ვარიანტი
გეოგრაფიის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა – II ვარიანტი