ჩემი პატარა დიდი სასწაული

  www.shvilebi.ge

  ყველანი შვილები ვართ

2020 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ფილტრის დახურვა
ამ ფილტრით არაფერი მოიძებნა

ქართული ენა და ლიტერატურა 2020 

ქართული ენა და ლიტერატურა I ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა II ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა III ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა IV ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა V ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა VI ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა – შეფასების კრიტერიუმები

ისტორია 2020 

ისტორია – I ვარიანტი
შეფასების სქემა

ისტორია – II ვარიანტი
შეფასების სქემა

ისტორია – III ვარიანტი
შეფასების სქემა

ისტორია – IV ვარიანტი
შეფასების სქემა

მათემატიკა 2020 

მათემატიკა – I ვარიანტი
მათემატიკა – სწორი პასუხები

მათემატიკა – II ვარიანტი
მათემატიკა – სწორი პასუხები

ბიოლოგია 2020 

ბიოლოგია
ბიოლოგია – სწორი პასუხები

 

უცხოური ენები 2020 

ინგლისური ენა 2020 

ინგლისური ენა I ვარიანტი
ინგლისური ენა II ვარიანტი
ინგლისური ენა III ვარიანტი
ინგლისური ენა IV ვარიანტი
ინგლისური ენა V ვარიანტი
ინგლისური ენა VI ვარიანტი

ინგლისური ენა I ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა II ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა III ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა IV ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა V ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა VI ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა – სწორი პასუხები

ფრანგული ენა 2020 

ფრანგული ენა
ფრანგული ენა – მოსმენის დავალება
ფრანგული ენა – სწორი პასუხები

გერმანული ენა 2020 

გერმანული ენა
გერმანული ენა – მოსმენის დავალება
გერმანული ენა – სწორი პასუხები

რუსული ენა 2020 

რუსული ენა – I ვარიანტი
რუსული ენა – II ვარიანტი
რუსული ენა – I ვარიანტი- მოსმენის დავალება
რუსული ენა – II ვარიანტი- მოსმენის დავალება
რუსული ენა – სწორი პასუხები

უცხოური ენები – თემის შეფასების სქემა
უცხოური ენები – წერილის შეფასების სქემა

ლიტერატურა 2020 

ლიტერატურა
ლიტერატურა – სწორი პასუხები

ზოგადი უნარები 2020 

ზოგადი უნარების ტესტი ქართულად – I ვარიანტი
სწორი პასუხები

ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად – I ვარიანტი
ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად – II ვარიანტი
ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად – III ვარიანტი
სწორი პასუხები

ზოგადი უნარების ტესტი სომხურად – I ვარიანტი
სწორი პასუხები

ზოგადი უნარების ტესტი რუსულად – I ვარიანტი
სწორი პასუხები

ფიზიკა 2020 

ფიზიკა
ფიზიკა – სწორი პასუხები

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2020 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
სწორი პასუხები 

გეოგრაფია 2020 

გეოგრაფია
გეოგრაფია – შეფასების სქემა

ქიმია 2020 

ქიმია
ქიმია – შეფასების სქემა

სამოქალაქო განათლება 2020 

სამოქალაქო განათლება
სამოქალაქო განათლება – შეფასების სქემა

ოსური ენა 2020 

ოსური ენა

ოსური ენა – შეფასების სქემა