ჩემი პატარა დიდი სასწაული

  www.shvilebi.ge

2020 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები, სწორი პასუხები და შეფასების სქემები

 

იხილეთ 2020 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები, სწორი პასუხები და შეფასების სქემები:

ოსური ენა
ოსური ენა – შეფასების სქემა

 

ქართული ენა და ლიტერატურა I ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა II ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა III ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა IV ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა V ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა VI ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა – შეფასების კრიტერიუმები

ისტორია – I ვარიანტი
შეფასების სქემა

ისტორია – II ვარიანტი
შეფასების სქემა

ისტორია – III ვარიანტი
შეფასების სქემა

ისტორია – IV ვარიანტი
შეფასების სქემა

მათემატიკა – I ვარიანტი
მათემატიკა – სწორი პასუხები

მათემატიკა – II ვარიანტი
მათემატიკა – სწორი პასუხები

ბიოლოგია
ბიოლოგია – სწორი პასუხები

ინგლისური ენა I ვარიანტი
ინგლისური ენა II ვარიანტი
ინგლისური ენა III ვარიანტი
ინგლისური ენა IV ვარიანტი
ინგლისური ენა V ვარიანტი
ინგლისური ენა VI ვარიანტი

ინგლისური ენა I ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა II ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა III ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა IV ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა V ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა VI ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა – სწორი პასუხები

ფრანგული ენა
ფრანგული ენა – მოსმენის დავალება
ფრანგული ენა – სწორი პასუხები

გერმანული ენა
გერმანული ენა – მოსმენის დავალება
გერმანული ენა – სწორი პასუხები

რუსული ენა – I ვარიანტი
რუსული ენა – II ვარიანტი
რუსული ენა – I ვარიანტი- მოსმენის დავალება
რუსული ენა – II ვარიანტი- მოსმენის დავალება
რუსული ენა – სწორი პასუხები

უცხოური ენები – თემის შეფასების სქემა
უცხოური ენები – წერილის შეფასების სქემა

ლიტერატურა
ლიტერატურა – სწორი პასუხები

ზოგადი უნარების ტესტი ქართულად – I ვარიანტი
სწორი პასუხები

ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად – I ვარიანტი
ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად – II ვარიანტი
ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად – III ვარიანტი
სწორი პასუხები

ზოგადი უნარების ტესტი სომხურად – I ვარიანტი
სწორი პასუხები

ზოგადი უნარების ტესტი რუსულად – I ვარიანტი
სწორი პასუხები

ფიზიკა
ფიზიკა – სწორი პასუხები

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
სწორი პასუხები 

გეოგრაფია
გეოგრაფია – შეფასების სქემა

ქიმია
ქიმია – შეფასების სქემა

სამოქალაქო განათლება
სამოქალაქო განათლება – შეფასების სქემა

  გამოცდები ერთიანი ეროვნული გამოცდები გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები იხილეთ 2020 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები, სწორი პასუხები და შეფასების... სრულად »
დახურვა
2020 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები, სწორი პასუხები და შეფასების სქემები

 

იხილეთ 2020 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები, სწორი პასუხები და შეფასების სქემები:

ოსური ენა
ოსური ენა – შეფასების სქემა

 

ქართული ენა და ლიტერატურა I ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა II ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა III ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა IV ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა V ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა VI ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა – შეფასების კრიტერიუმები

ისტორია – I ვარიანტი
შეფასების სქემა

ისტორია – II ვარიანტი
შეფასების სქემა

ისტორია – III ვარიანტი
შეფასების სქემა

ისტორია – IV ვარიანტი
შეფასების სქემა

მათემატიკა – I ვარიანტი
მათემატიკა – სწორი პასუხები

მათემატიკა – II ვარიანტი
მათემატიკა – სწორი პასუხები

ბიოლოგია
ბიოლოგია – სწორი პასუხები

ინგლისური ენა I ვარიანტი
ინგლისური ენა II ვარიანტი
ინგლისური ენა III ვარიანტი
ინგლისური ენა IV ვარიანტი
ინგლისური ენა V ვარიანტი
ინგლისური ენა VI ვარიანტი

ინგლისური ენა I ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა II ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა III ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა IV ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა V ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა VI ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა – სწორი პასუხები

ფრანგული ენა
ფრანგული ენა – მოსმენის დავალება
ფრანგული ენა – სწორი პასუხები

გერმანული ენა
გერმანული ენა – მოსმენის დავალება
გერმანული ენა – სწორი პასუხები

რუსული ენა – I ვარიანტი
რუსული ენა – II ვარიანტი
რუსული ენა – I ვარიანტი- მოსმენის დავალება
რუსული ენა – II ვარიანტი- მოსმენის დავალება
რუსული ენა – სწორი პასუხები

უცხოური ენები – თემის შეფასების სქემა
უცხოური ენები – წერილის შეფასების სქემა

ლიტერატურა
ლიტერატურა – სწორი პასუხები

ზოგადი უნარების ტესტი ქართულად – I ვარიანტი
სწორი პასუხები

ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად – I ვარიანტი
ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად – II ვარიანტი
ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად – III ვარიანტი
სწორი პასუხები

ზოგადი უნარების ტესტი სომხურად – I ვარიანტი
სწორი პასუხები

ზოგადი უნარების ტესტი რუსულად – I ვარიანტი
სწორი პასუხები

ფიზიკა
ფიზიკა – სწორი პასუხები

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
სწორი პასუხები 

გეოგრაფია
გეოგრაფია – შეფასების სქემა

ქიმია
ქიმია – შეფასების სქემა

სამოქალაქო განათლება
სამოქალაქო განათლება – შეფასების სქემა

ფილტრის დახურვა
ამ ფილტრით არაფერი მოიძებნა