ყველანი შვილები ვართ

  www.shvilebi.ge

2020 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ფილტრის დახურვა
ამ ფილტრით არაფერი მოიძებნა

ქართული ენა და ლიტერატურა 2020 

ქართული ენა და ლიტერატურა 2020 I ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა 2020 II ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა 2020 III ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა 2020 IV ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა 2020V ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა 2020 VI ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა 2020 – შეფასების კრიტერიუმები

ისტორია 2020 

ისტორია 2020 – I ვარიანტი
შეფასების სქემა 2020

ისტორია 2020 – II ვარიანტი
შეფასების სქემა 2020

ისტორია 2020 – III ვარიანტი
შეფასების სქემა 2020

ისტორია 2020 – IV ვარიანტი
შეფასების სქემა 2020

მათემატიკა 2020 

მათემატიკა 2020 – I ვარიანტი
მათემატიკა 2020 – სწორი პასუხები

მათემატიკა 2020 – II ვარიანტი
მათემატიკა 2020 – სწორი პასუხები

ბიოლოგია 2020 

ბიოლოგია 2020
ბიოლოგია 2020 – სწორი პასუხები

 

უცხოური ენები 2020 

ინგლისური ენა 2020 

ინგლისური ენა 2020 I ვარიანტი
ინგლისური ენა 2020 II ვარიანტი
ინგლისური ენა 2020 III ვარიანტი
ინგლისური ენა 2020 IV ვარიანტი
ინგლისური ენა 2020 V ვარიანტი
ინგლისური ენა 2020 VI ვარიანტი

ინგლისური ენა 2020 I ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა 2020 II ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა 2020 III ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა 2020 IV ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა 2020 V ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა 2020 VI ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა 2020 – სწორი პასუხები

ფრანგული ენა 2020 

ფრანგული ენა 2020
ფრანგული ენა 2020 – მოსმენის დავალება
ფრანგული ენა 2020– სწორი პასუხები

გერმანული ენა 2020 

გერმანული ენა 2020
გერმანული ენა 2020 – მოსმენის დავალება
გერმანული ენა 2020 – სწორი პასუხები

რუსული ენა 2020 

რუსული ენა 2020 – I ვარიანტი
რუსული ენა 2020 – II ვარიანტი
რუსული ენა 2020 – I ვარიანტი- მოსმენის დავალება
რუსული ენა 2020 – II ვარიანტი- მოსმენის დავალება
რუსული ენა 2020 – სწორი პასუხები

უცხოური ენები 2020 – თემის შეფასების სქემა
უცხოური ენები 2020 – წერილის შეფასების სქემა

ლიტერატურა 2020 

ლიტერატურა 2020
ლიტერატურა 2020 – სწორი პასუხები

ზოგადი უნარები 2020 

ზოგადი უნარების ტესტი ქართულად 2020 – I ვარიანტი
სწორი პასუხები 2020

ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად 2020 – I ვარიანტი
ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად 2020 – II ვარიანტი
ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად 2020 – III ვარიანტი
სწორი პასუხები 2020

ზოგადი უნარების ტესტი სომხურად 2020 – I ვარიანტი
სწორი პასუხები 2020

ზოგადი უნარების ტესტი რუსულად 2020 – I ვარიანტი
სწორი პასუხები 2020

ფიზიკა 2020 

ფიზიკა 2020
ფიზიკა 2020 – სწორი პასუხები

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2020 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2020
სწორი პასუხები  2020

გეოგრაფია 2020 

გეოგრაფია 2020
გეოგრაფია 2020 – შეფასების სქემა

ქიმია 2020 

ქიმია 2020
ქიმია 2020 – შეფასების სქემა

სამოქალაქო განათლება 2020 

სამოქალაქო განათლება 2020
სამოქალაქო განათლება 2020 – შეფასების სქემა

ოსური ენა 2020 

ოსური ენა 2020

ოსური ენა 2020 – შეფასების სქემა

გამოცდების ჩაბარების შემდეგ დაჯავშნე