ჩემი პატარა დიდი სასწაული

  www.shvilebi.ge

  ყველანი შვილები ვართ

2021 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები, სწორი პასუხები და შეფასების სქემები

ფილტრის დახურვა
ამ ფილტრით არაფერი მოიძებნა

ერთიანი ეროვნული გამოცდებიგამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

იხილეთ 2021 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები:

 

ქართული ენა და ლიტერატურა 2021 

ქართული ენა და ლიტერატურა I ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა II ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა III ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა IV ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა V ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა VI ვარიანტი

ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის შეფასების კრიტერიუმები

მათემატიკა 2021 

 

მათემატიკა I ვარიანტი
შეფასების სქემა
მათემატიკა II ვარიანტი
შეფასების სქემა
მათემატიკა III ვარიანტი
შეფასების სქემა

უცხოური ენები 2021 

ინგლისური ენა

ინგლისური ენა I ვარიანტი
ინგლისური ენა II ვარიანტი
ინგლისური ენა III ვარიანტი
ინგლისური ენა IV ვარიანტი
ინგლისური ენა V ვარიანტი
ინგლისური ენა VI ვარიანტი
ინგლისური ენა VII ვარიანტი

ინგლისური ენა I ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა II ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა III ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა IV ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა V ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა VI ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა VII ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ინგლისური ენა – სწორი პასუხები

რუსული ენა

რუსული ენა – I ვარიანტი
რუსული ენა – II ვარიანტი
რუსული ენა – III ვარიანტი
რუსული ენა – I ვარიანტი- მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
რუსული ენა – II ვარიანტი- მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
რუსული ენა – III ვარიანტი- მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

რუსული ენა – სწორი პასუხები

გერმანული ენა

გერმანული ენა ვარიანტი I
გერმანული ენა ვარიანტი II
გერმანული ენა I ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
გერმანული ენა II ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

გერმანული ენა – სწორი პასუხები

ფრანგული ენა

ფრანგული ენა
ფრანგული ენა -მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ფრანგული ენა – სწორი პასუხები

უცხოური ენები – თემის შეფასების სქემა
უცხოური ენები – წერილის შეფასების სქემა

ისტორია 2021 

ისტორია I ვარიანტი
შეფასების სქემა
ისტორია II ვარიანტი
შეფასების სქემა
ისტორია III ვარიანტი
შეფასების სქემა
ისტორია IV ვარიანტი
შეფასების სქემა
ისტორია V ვარიანტი
შეფასების სქემა

ფიზიკა 2021 

ფიზიკა I ვარიანტი
შეფასების სქემა
ფიზიკა II ვარიანტი
შეფასების სქემა

ქიმია 2021 

ქიმია I ვარიანტი
შეფასების სქემა
ქიმია II ვარიანტი
შეფასების სქემა

ბიოლოგია 2021 

ბიოლოგია I ვარიანტი
შეფასების სქემა
ბიოლოგია II ვარიანტი
შეფასების სქემა

გეოგრაფია 2021 

გეოგრაფია I ვარიანტი
შეფასების სქემა
გეოგრაფია II ვარიანტი
შეფასების სქემა

ზოგადი უნარები 2021 

ზოგადი უნარების ტესტი ქართულად – I ვარიანტი
ზოგადი უნარების ტესტი ქართულად – IV ვარიანტი
სწორი პასუხები

ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად – I ვარიანტი
ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად – II ვარიანტი
ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად – III ვარიანტი
სწორი პასუხები

ზოგადი უნარების ტესტი სომხურად
სწორი პასუხები

ზოგადი უნარების ტესტი რუსულად
სწორი პასუხები

ლიტერატურა 2021 

ლიტერატურა I ვარიანტი
შეფასების სქემა
ლიტერატურა II ვარიანტი
შეფასების სქემა

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2021 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება I ვარიანტი
შეფასების სქემა
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება II ვარიანტი
შეფასების სქემა

ოსური ენა 2021 

ოსური ენა
ოსური ენის ტესტის შეფასების სქემა