ყველანი შვილები ვართ

  www.shvilebi.ge

2021 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები, სწორი პასუხები და შეფასების სქემები

ფილტრის დახურვა
ამ ფილტრით არაფერი მოიძებნა

ერთიანი ეროვნული გამოცდებიგამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

იხილეთ 2021 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები:

 

ქართული ენა და ლიტერატურა 2021 

ქართული ენა და ლიტერატურა 2021 I ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა 2021 II ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა 2021 III ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა 2021 IV ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა 2021 V ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა 2021VI ვარიანტი

ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის შეფასების კრიტერიუმები 2021

მათემატიკა 2021 

 

მათემატიკა 2021 I ვარიანტი
შეფასების სქემა 2021
მათემატიკა 2021 II ვარიანტი
შეფასების სქემა 2021
მათემატიკა 2021 III ვარიანტი
შეფასების სქემა 2021

უცხოური ენები 2021 

ინგლისური ენა

ინგლისური ენა 2021 I ვარიანტი
ინგლისური ენა 2021 II ვარიანტი
ინგლისური ენა 2021 III ვარიანტი
ინგლისური ენა 2021 IV ვარიანტი
ინგლისური ენა 2021 V ვარიანტი
ინგლისური ენა 2021 VI ვარიანტი
ინგლისური ენა 2021 VII ვარიანტი

ინგლისური ენა 2021 I ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა 2021 II ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა 2021 III ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა 2021 IV ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა 2021 V ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა 2021 VI ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა 2021 VII ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ინგლისური ენა 2021 – სწორი პასუხები

რუსული ენა

რუსული ენა 2021 – I ვარიანტი
რუსული ენა 2021 – II ვარიანტი
რუსული ენა 2021 – III ვარიანტი
რუსული ენა 2021 – I ვარიანტი- მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
რუსული ენა 2021 – II ვარიანტი- მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
რუსული ენა 2021 – III ვარიანტი- მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

რუსული ენა 2021 – სწორი პასუხები

გერმანული ენა

გერმანული ენა ვარიანტი 2021 I
გერმანული ენა ვარიანტი 2021 II
გერმანული ენა 2021 I ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
გერმანული ენა 2021 II ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

გერმანული ენა 2021 – სწორი პასუხები

ფრანგული ენა

ფრანგული ენა 2021
ფრანგული ენა 2021 -მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ფრანგული ენა 2021 – სწორი პასუხები

უცხოური ენები 2021 – თემის შეფასების სქემა
უცხოური ენები 2021 – წერილის შეფასების სქემა

ისტორია 2021 

ისტორია 2021 I ვარიანტი
შეფასების სქემა 2021
ისტორია 2021 II ვარიანტი
შეფასების სქემა 2021
ისტორია 2021 III ვარიანტი
შეფასების სქემა 2021
ისტორია 2021 IV ვარიანტი
შეფასების სქემა 2021
ისტორია 2021 V ვარიანტი
შეფასების სქემა 2021

ფიზიკა 2021 

ფიზიკა 2021 I ვარიანტი
შეფასების სქემა 2021
ფიზიკა 2021 II ვარიანტი
შეფასების სქემა 2021

ქიმია 2021 

ქიმია 2021 I ვარიანტი
შეფასების სქემა 2021
ქიმია 2021 II ვარიანტი
შეფასების სქემა 2021

ბიოლოგია 2021 

ბიოლოგია 2021 I ვარიანტი
შეფასების სქემა 2021
ბიოლოგია 2021 II ვარიანტი
შეფასების სქემა 2021

გეოგრაფია 2021 

გეოგრაფია 2021 I ვარიანტი
შეფასების სქემა 2021
გეოგრაფია 2021 II ვარიანტი
შეფასების სქემა 2021

ზოგადი უნარები 2021 

ზოგადი უნარების ტესტი ქართულად 2021 – I ვარიანტი
ზოგადი უნარების ტესტი ქართულად 2021 – IV ვარიანტი
სწორი პასუხები 2021

ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად 2021 – I ვარიანტი
ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად 2021 – II ვარიანტი
ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად 2021 – III ვარიანტი
სწორი პასუხები 2021

ზოგადი უნარების ტესტი სომხურად 2021
სწორი პასუხები 2021

ზოგადი უნარების ტესტი რუსულად 2021
სწორი პასუხები 2021

ლიტერატურა 2021 

ლიტერატურა 2021 I ვარიანტი
შეფასების სქემა 2021
ლიტერატურა 2021 II ვარიანტი
შეფასების სქემა 2021

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2021 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2021 I ვარიანტი
შეფასების სქემა 2021
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2021 II ვარიანტი
შეფასების სქემა 2021

ოსური ენა 2021 

ოსური ენა 2021
ოსური ენის ტესტის შეფასების სქემა 2021

 

გამოცდების ჩაბარების შემდეგ დაჯავშნე