ჩემი პატარა დიდი სასწაული

  www.shvilebi.ge

2021 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები, სწორი პასუხები და შეფასების სქემები

ერთიანი ეროვნული გამოცდებიგამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

იხილეთ 2021 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები:

ოსური ენა
ოსური ენის ტესტის შეფასების სქემა

ქართული ენა და ლიტერატურა:

ქართული ენა და ლიტერატურა I ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა II ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა III ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა IV ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა V ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა VI ვარიანტი

ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის შეფასების კრიტერიუმები

მათემატიკა:

მათემატიკა I ვარიანტი
შეფასების სქემა
მათემატიკა II ვარიანტი
შეფასების სქემა
მათემატიკა III ვარიანტი
შეფასების სქემა

უცხოური ენები:

ინგლისური ენა I ვარიანტი
ინგლისური ენა II ვარიანტი
ინგლისური ენა III ვარიანტი
ინგლისური ენა IV ვარიანტი
ინგლისური ენა V ვარიანტი
ინგლისური ენა VI ვარიანტი
ინგლისური ენა VII ვარიანტი

ინგლისური ენა I ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა II ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა III ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა IV ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა V ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა VI ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა VII ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ინგლისური ენა – სწორი პასუხები

რუსული ენა – I ვარიანტი
რუსული ენა – II ვარიანტი
რუსული ენა – III ვარიანტი
რუსული ენა – I ვარიანტი- მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
რუსული ენა – II ვარიანტი- მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
რუსული ენა – III ვარიანტი- მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

რუსული ენა – სწორი პასუხები

გერმანული ენა ვარიანტი I
გერმანული ენა ვარიანტი II
გერმანული ენა I ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
გერმანული ენა II ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

გერმანული ენა – სწორი პასუხები

ფრანგული ენა
ფრანგული ენა -მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ფრანგული ენა – სწორი პასუხები

უცხოური ენები – თემის შეფასების სქემა
უცხოური ენები – წერილის შეფასების სქემა

ისტორია

ისტორია I ვარიანტი
შეფასების სქემა
ისტორია II ვარიანტი
შეფასების სქემა
ისტორია III ვარიანტი
შეფასების სქემა
ისტორია IV ვარიანტი
შეფასების სქემა
ისტორია V ვარიანტი
შეფასების სქემა

ფიზიკა

ფიზიკა I ვარიანტი
შეფასების სქემა
ფიზიკა II ვარიანტი
შეფასების სქემა

ქიმია

ქიმია I ვარიანტი
შეფასების სქემა
ქიმია II ვარიანტი
შეფასების სქემა

ბიოლოგია

ბიოლოგია I ვარიანტი
შეფასების სქემა
ბიოლოგია II ვარიანტი
შეფასების სქემა

გეოგრაფია

გეოგრაფია I ვარიანტი
შეფასების სქემა
გეოგრაფია II ვარიანტი
შეფასების სქემა

ზოგადი უნარები

ზოგადი უნარების ტესტი ქართულად – I ვარიანტი
ზოგადი უნარების ტესტი ქართულად – IV ვარიანტი
სწორი პასუხები

ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად – I ვარიანტი
ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად – II ვარიანტი
ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად – III ვარიანტი
სწორი პასუხები

ზოგადი უნარების ტესტი სომხურად
სწორი პასუხები

ზოგადი უნარების ტესტი რუსულად
სწორი პასუხები

ლიტერატურა

ლიტერატურა I ვარიანტი
შეფასების სქემა
ლიტერატურა II ვარიანტი
შეფასების სქემა

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება I ვარიანტი
შეფასების სქემა
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება II ვარიანტი
შეფასების სქემა

ერთიანი ეროვნული გამოცდები გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები იხილეთ 2021 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები: ოსური ენა ოსური ენის ტესტის შეფასების სქემა... სრულად »
დახურვა
2021 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები, სწორი პასუხები და შეფასების სქემები

ერთიანი ეროვნული გამოცდებიგამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

იხილეთ 2021 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები:

ოსური ენა
ოსური ენის ტესტის შეფასების სქემა

ქართული ენა და ლიტერატურა:

ქართული ენა და ლიტერატურა I ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა II ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა III ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა IV ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა V ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა VI ვარიანტი

ქართული ენისა და ლიტერატურის ტესტის შეფასების კრიტერიუმები

მათემატიკა:

მათემატიკა I ვარიანტი
შეფასების სქემა
მათემატიკა II ვარიანტი
შეფასების სქემა
მათემატიკა III ვარიანტი
შეფასების სქემა

უცხოური ენები:

ინგლისური ენა I ვარიანტი
ინგლისური ენა II ვარიანტი
ინგლისური ენა III ვარიანტი
ინგლისური ენა IV ვარიანტი
ინგლისური ენა V ვარიანტი
ინგლისური ენა VI ვარიანტი
ინგლისური ენა VII ვარიანტი

ინგლისური ენა I ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა II ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა III ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა IV ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა V ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა VI ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
ინგლისური ენა VII ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ინგლისური ენა – სწორი პასუხები

რუსული ენა – I ვარიანტი
რუსული ენა – II ვარიანტი
რუსული ენა – III ვარიანტი
რუსული ენა – I ვარიანტი- მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
რუსული ენა – II ვარიანტი- მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
რუსული ენა – III ვარიანტი- მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

რუსული ენა – სწორი პასუხები

გერმანული ენა ვარიანტი I
გერმანული ენა ვარიანტი II
გერმანული ენა I ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი
გერმანული ენა II ვარიანტი – მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

გერმანული ენა – სწორი პასუხები

ფრანგული ენა
ფრანგული ენა -მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ფრანგული ენა – სწორი პასუხები

უცხოური ენები – თემის შეფასების სქემა
უცხოური ენები – წერილის შეფასების სქემა

ისტორია

ისტორია I ვარიანტი
შეფასების სქემა
ისტორია II ვარიანტი
შეფასების სქემა
ისტორია III ვარიანტი
შეფასების სქემა
ისტორია IV ვარიანტი
შეფასების სქემა
ისტორია V ვარიანტი
შეფასების სქემა

ფიზიკა

ფიზიკა I ვარიანტი
შეფასების სქემა
ფიზიკა II ვარიანტი
შეფასების სქემა

ქიმია

ქიმია I ვარიანტი
შეფასების სქემა
ქიმია II ვარიანტი
შეფასების სქემა

ბიოლოგია

ბიოლოგია I ვარიანტი
შეფასების სქემა
ბიოლოგია II ვარიანტი
შეფასების სქემა

გეოგრაფია

გეოგრაფია I ვარიანტი
შეფასების სქემა
გეოგრაფია II ვარიანტი
შეფასების სქემა

ზოგადი უნარები

ზოგადი უნარების ტესტი ქართულად – I ვარიანტი
ზოგადი უნარების ტესტი ქართულად – IV ვარიანტი
სწორი პასუხები

ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად – I ვარიანტი
ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად – II ვარიანტი
ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად – III ვარიანტი
სწორი პასუხები

ზოგადი უნარების ტესტი სომხურად
სწორი პასუხები

ზოგადი უნარების ტესტი რუსულად
სწორი პასუხები

ლიტერატურა

ლიტერატურა I ვარიანტი
შეფასების სქემა
ლიტერატურა II ვარიანტი
შეფასების სქემა

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება I ვარიანტი
შეფასების სქემა
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება II ვარიანტი
შეფასების სქემა

ფილტრის დახურვა
ამ ფილტრით არაფერი მოიძებნა