ყველანი შვილები ვართ

  www.shvilebi.ge

2023 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები, სწორი პასუხები და შეფასების სქემები

ფილტრის დახურვა
ამ ფილტრით არაფერი მოიძებნა

იხილეთ 2023 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები:

ქართული ენა და ლიტერატურა 2023

 

ქართული ენა და ლიტერატურა I ვარიანტი

ქართული ენა და ლიტერატურა II ვარიანტი

ქართული ენა და ლიტერატურა III ვარიანტი

ქართული ენა და ლიტერატურა IV ვარიანტი

ქართული ენა და ლიტერატურა V ვარიანტი

ქართული ენა და ლიტერატურა (დამატებითი სესია)

ქართული ენისა და ლიტერატურის საგამოცდო ტესტის შეფასების სქემა

ოსური ენა 2023

ოსური ენა

ოსური ენა - შეფასების სქემა

 

მათემატიკა 2023

მათემატიკა I ვარიანტი 

მათემატიკა - I ვარიანტი - შეფასების სქემა

მათემატიკა II ვარიანტი

მათემატიკა - II ვარიანტი - შეფასების სქემა

მათემატიკა (დამატებითი სესია)

მათემატიკა (დამატებითი სესია) - შეფასების სქემა

ინგლისური ენა 2023

ინგლისური ენა I ვარიანტი

ინგლისური ენა II ვარიანტი

ინგლისური ენა III ვარიანტი

ინგლისური ენა IV ვარიანტი

ინგლისური ენა V ვარიანტი

ინგლისური ენა (დამატებითი სესია)

 

ინგლისური ენა I ვარიანტი - მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ინგლისური ენა II ვარიანტი - მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ინგლისური ენა III ვარიანტი - მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ინგლისური ენა IV ვარიანტი - მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ინგლისური ენა V ვარიანტი - მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ინგლისური ენა - მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი (დამატებითი სესია)

ინგლისური ენა - შეფასების სქემა

გერმანული ენა 2023

გერმანული ენა

გერმანული ენა  - მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

გერმანული ენა - შეფასების სქემა

ფრნგული ენა 2023

ფრანგული ენა

ფრანგული ენა -მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

ფრანგული ენა - შეფასების სქემა

რუსული ენა 2023

რუსული ენა

რუსული ენა - მოსმენის სავარჯიშოების ჩანაწერი

რუსული ენა - შეფასების სქემა

 

უცხოური ენები - თემის შეფასების სქემა

ბიოლოგია 2023

ბიოლოგია

ბიოლოგია - შეფასების სქემა

ისტორია 2023

ისტორია - I ვარიანტი

ისტორია I ვარიანტი - შეფასების სქემა

ისტორია - II ვარიანტი

ისტორია  II ვარიანტი - შეფასების სქემა

ისტორია - III ვარიანტი

ისტორია III ვარიანტი - შეფასების სქემა

ისტორია (დამატებითი სესია)

ისტორია (დამატებითი სესია) - შეფასების სქემა

 

 

ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად 

ზოგადი უნარების ტესტი აზერბაიჯანულად - შეფასების სქემა

ზოგადი უნარების ტესტი სომხურად

ზოგადი უნარების ტესტი სომხურად - შეფასების სქემა

ზოგადი უნარების ტესტი სომხურად (დამატებითი სესია)

ზოგადი უნარების ტესტი სომხურად (დამატებითი სესია) - შეფასების სქემა

 

გეოგრაფია 2023

გეოგრაფია

გეოგრაფია - შეფასების სქემა

ქიმია 2023

ქიმია

ქიმია - შეფასების სქემა

ხელოვნება 2023

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება - შეფასების სქემა

სამოქალაქო 2023

სამოქალაქო განათლება

 

 

სამოქალაქო განათლება - შეფასების სქემა

ლიტერატურა 2023

ლიტერატურა 

ლიტერატურა - შეფასების სქემა

ფიზიკა 2023

ფიზიკა

ფიზიკა - შეფასების სქემა 

 

 

 2024 წლის ეროვნული გამოცდები მალე დაემატება