ქართული ენა და ლიტერატურა 2018 III ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა 2018 IV ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა 2018 - შეფასების სქემა
 

ზოგადი უნარები 2018 

 
 
*(არაქართულენოვანი ვერსიების პასუხები ემთხვევა პირველი ვერსიის პასუხებს).
 

უცხოური ენები 2018 

ინგლისური ენა 2018 

ფრანგული ენა 2018 

 

გერმანული ენა 2018 

 

რუსული ენა 2018 

მათემატიკა 2018 

გეოგრაფია 2018 

 

ისტორია 2018 

ლიტერატურა 2018 

ბიოლოგია 2018 

სამოქალაქო განათლება 2018 

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2018 

ქიმია 2018 

ფიზიკა 2018 

 
გამოცდების ჩაბარების შემდეგ დაჯავშნე