ჩემი პატარა დიდი სასწაული

  www.shvilebi.ge

2018 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ქართული ენა და ლიტერატურა

ქართული ენა და ლიტერატურა I ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა II ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა III ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა IV ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა - შეფასების სქემა
 

ზოგადი უნარები

 
 
*(არაქართულენოვანი ვერსიების პასუხები ემთხვევა პირველი ვერსიის პასუხებს).
 

უცხოური ენები 

ინგლისური ენა

ფრანგული ენა

 

გერმანული ენა

 

რუსული ენა

მათემატიკა

გეოგრაფია 

 

ისტორია

ლიტერატურა

ბიოლოგია

სამოქალაქო განათლება

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ქიმია

ფიზიკა

ქართული ენა და ლიტერატურა ქართული ენა და ლიტერატურა I ვარიანტი ქართული ენა და ლიტერატურა II ვარიანტი ქართული ენა და ლიტერატურა III ვარიანტი ქართული ენა და ლიტერატურა IV ვარიანტი... სრულად »
დახურვა
2018 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები

ქართული ენა და ლიტერატურა

ქართული ენა და ლიტერატურა I ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა II ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა III ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა IV ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა - შეფასების სქემა
 

ზოგადი უნარები

 
 
*(არაქართულენოვანი ვერსიების პასუხები ემთხვევა პირველი ვერსიის პასუხებს).
 

უცხოური ენები 

ინგლისური ენა

ფრანგული ენა

 

გერმანული ენა

 

რუსული ენა

მათემატიკა

გეოგრაფია 

 

ისტორია

ლიტერატურა

ბიოლოგია

სამოქალაქო განათლება

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

ქიმია

ფიზიკა

ფილტრის დახურვა
ამ ფილტრით არაფერი მოიძებნა