ყველანი შვილები ვართ

  www.shvilebi.ge

2019 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები, სწორი პასუხები და შეფასების სქემები

ფილტრის დახურვა
ამ ფილტრით არაფერი მოიძებნა
parketi-gegLDLXIoR4n0hm
 შენი გულშემატკივარი გამოცდებზე

ქართული ენა და ლიტერატურა 2019 

ქართული ენა და ლიტერატურა 2019 I ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა 2019 II ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა 2019 III ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა 2019 IV ვარიანტი

ქართული ენა და ლიტერატურა 2019- შეფასების სქემა

ოსური ენა 2019
აფხაზური ენა 2019
ოსური და აფხაზური ენების შეფასების სქემა 2019

 

ზოგადი უნარები 2019 

 

ზოგადი უნარები ქართულად 2019 – I ვარიანტი
ზოგადი უნარები ქართულად 2019 – II ვარიანტი
ზოგადი უნარები ქართულად 2019 – III ვარიანტი
ზოგადი უნარები ქართულად 2019 – IV ვარიანტი

ზოგადი უნარები აზერბაიჯანულად 2019
ზოგადი უნარები სომხურად 2019
ზოგადი უნარები რუსულად 2019
სწორი პასუხები 2019

მათემატიკა 2019 

 

მათემატიკა 2019
მათემატიკა 2019 – სწორი პასუხები

 

უცხოური ენები 2019  

 

ინგლისური ენა

 

ინგლისური ენა 2019 I ვარიანტი
ინგლისური ენა 2019 II ვარიანტი
ინგლისური ენა 2019 III ვარიანტი
ინგლისური ენა 2019 IV ვარიანტი
ინგლისური ენა 2019 I ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა 2019 II ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა 2019 III ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა 2019 IV ვარიანტი – მოსმენის დავალება

ინგლისური ენა 2019 – სწორი პასუხები

 

ფრანგული ენა 2019 

 

ფრანგული ენა 2019
ფრანგული ენა 2019 – მოსმენის დავალება

ფრანგული ენა 2019 – სწორი პასუხები

 

გერმანული ენა 2019 

 

გერმანული ენა 2019
გერმანული ენა 2019 – მოსმენის დავალება

გერმანული ენა 2019 – სწორი პასუხები

 

რუსული ენა 2019 

 

რუსული ენა 2019
რუსული ენა 2019 – მოსმენის დავალება

რუსული ენა 2019 – სწორი პასუხები

უცხოური ენები 2019 – თემის შეფასების სქემა
უცხოური ენები 2019 – წერილის შეფასების სქემა

 

ქიმია 2019 

 

ქიმია 2019
ქიმია 2019 – სწორი პასუხები

 

ბიოლოგია 2019 

 

ბიოლოგია 2019
ბიოლოგია 2019 – სწორი პასუხები

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2019 

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2019
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2019 – სწორი პასუხები და შეფასების სქემა

 

ისტორია 2019 

 

ისტორია 2019 I ვარიანტი
ისტორია 2019 II ვარიანტი
ისტორია 2019 I ვარიანტი – სწორი პასუხები და შეფასების სქემა
ისტორია 2019 II ვარიანტი – სწორი პასუხები და შეფასების სქემა

 

გეოგრაფია 2019 

 

გეოგრაფია 2019 I ვარიანტი
გეოგრაფია 2019 I ვარიანტი – შეფასების სქემა და სწორი პასუხები
გეოგრაფია 2019 II ვარიანტი
გეოგრაფია 2019 II ვარიანტი – შეფასების სქემა და სწორი პასუხები
ტოპოგრაფიული რუკა 2019

სამოქალაქო განათლება 2019 

სამოქალაქო განათლება 2019
სამოქალაქო განათლება 2019 – შეფასების სქემა

 

ლიტერატურა 2019 

 

ლიტერატურა 2019
ლიტერატურა 2019 – შეფასების სქემა

 

ფიზიკა 2019 

 

ფიზიკა 2019
ფიზიკა 2019 – სწორი პასუხები

(ზოგადი უნარების ტესტის არაქართულენოვანი ვერსიების პასუხები ემთხვევა პირველი ვერსიის პასუხებს)

გამოცდების ჩაბარების შემდეგ დაჯავშნე

.

masaji-tako-handsqp3FKImedhwFy
 მასაჟი თაკოსთან