ჩემი პატარა დიდი სასწაული

  www.shvilebi.ge

  ყველანი შვილები ვართ

2019 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები, სწორი პასუხები და შეფასების სქემები

ფილტრის დახურვა
ამ ფილტრით არაფერი მოიძებნა

ქართული ენა და ლიტერატურა 2019 

ქართული ენა და ლიტერატურა I ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა II ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა III ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა IV ვარიანტი

ქართული ენა და ლიტერატურა – შეფასების სქემა

ოსური ენა
აფხაზური ენა
ოსური და აფხაზური ენების შეფასების სქემა

 

ზოგადი უნარები 2019 

 

ზოგადი უნარები ქართულად – I ვარიანტი
ზოგადი უნარები ქართულად – II ვარიანტი
ზოგადი უნარები ქართულად – III ვარიანტი
ზოგადი უნარები ქართულად – IV ვარიანტი

ზოგადი უნარები აზერბაიჯანულად
ზოგადი უნარები სომხურად
ზოგადი უნარები რუსულად
სწორი პასუხები

 

მათემატიკა 2019 

 

მათემატიკა
მათემატიკა – სწორი პასუხები

 

უცხოური ენები 2019  

 

ინგლისური ენა

 

ინგლისური ენა I ვარიანტი
ინგლისური ენა II ვარიანტი
ინგლისური ენა III ვარიანტი
ინგლისური ენა IV ვარიანტი
ინგლისური ენა I ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა II ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა III ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა IV ვარიანტი – მოსმენის დავალება

ინგლისური ენა – სწორი პასუხები

 

ფრანგული ენა 2019 

 

ფრანგული ენა
ფრანგული ენა – მოსმენის დავალება

ფრანგული ენა – სწორი პასუხები

 

გერმანული ენა 2019 

 

გერმანული ენა
გერმანული ენა – მოსმენის დავალება

გერმანული ენა – სწორი პასუხები

 

რუსული ენა 2019 

 

რუსული ენა
რუსული ენა – მოსმენის დავალება

რუსული ენა – სწორი პასუხები

უცხოური ენები – თემის შეფასების სქემა
უცხოური ენები – წერილის შეფასების სქემა

 

ქიმია 2019 

 

ქიმია
ქიმია – სწორი პასუხები

 

ბიოლოგია 2019 

 

ბიოლოგია
ბიოლოგია – სწორი პასუხები

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2019 

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება – სწორი პასუხები და შეფასების სქემა

 

ისტორია 2019 

 

ისტორია I ვარიანტი
ისტორია II ვარიანტი
ისტორია I ვარიანტი – სწორი პასუხები და შეფასების სქემა
ისტორია II ვარიანტი – სწორი პასუხები და შეფასების სქემა

 

გეოგრაფია 2019 

 

გეოგრაფია I ვარიანტი
გეოგრაფია I ვარიანტი – შეფასების სქემა და სწორი პასუხები
გეოგრაფია II ვარიანტი
გეოგრაფია II ვარიანტი – შეფასების სქემა და სწორი პასუხები
ტოპოგრაფიული რუკა

სამოქალაქო განათლება 2019 

სამოქალაქო განათლება
სამოქალაქო განათლება – შეფასების სქემა

 

ლიტერატურა 2019 

 

ლიტერატურა
ლიტერატურა – შეფასების სქემა

 

ფიზიკა 2019 

 

ფიზიკა
ფიზიკა – სწორი პასუხები

(ზოგადი უნარების ტესტის არაქართულენოვანი ვერსიების პასუხები ემთხვევა პირველი ვერსიის პასუხებს).