ჩემი პატარა დიდი სასწაული

  www.shvilebi.ge

2019 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები, სწორი პასუხები და შეფასების სქემები

 

ქართული ენა და ლიტერატურა I ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა II ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა III ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა IV ვარიანტი

ქართული ენა და ლიტერატურა – შეფასების სქემა

ოსური ენა
აფხაზური ენა
ოსური და აფხაზური ენების შეფასების სქემა

ზოგადი უნარები ქართულად – I ვარიანტი
ზოგადი უნარები ქართულად – II ვარიანტი
ზოგადი უნარები ქართულად – III ვარიანტი
ზოგადი უნარები ქართულად – IV ვარიანტი

ზოგადი უნარები აზერბაიჯანულად
ზოგადი უნარები სომხურად
ზოგადი უნარები რუსულად
სწორი პასუხები

მათემატიკა
მათემატიკა – სწორი პასუხები

ინგლისური ენა I ვარიანტი
ინგლისური ენა II ვარიანტი
ინგლისური ენა III ვარიანტი
ინგლისური ენა IV ვარიანტი
ინგლისური ენა I ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა II ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა III ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა IV ვარიანტი – მოსმენის დავალება

ინგლისური ენა – სწორი პასუხები

ფრანგული ენა
ფრანგული ენა – მოსმენის დავალება

ფრანგული ენა – სწორი პასუხები

გერმანული ენა
გერმანული ენა – მოსმენის დავალება

გერმანული ენა – სწორი პასუხები

რუსული ენა
რუსული ენა – მოსმენის დავალება

რუსული ენა – სწორი პასუხები

უცხოური ენები – თემის შეფასების სქემა
უცხოური ენები – წერილის შეფასების სქემა

ქიმია
ქიმია – სწორი პასუხები

ბიოლოგია
ბიოლოგია – სწორი პასუხები

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება – სწორი პასუხები და შეფასების სქემა

ისტორია I ვარიანტი
ისტორია II ვარიანტი
ისტორია I ვარიანტი – სწორი პასუხები და შეფასების სქემა
ისტორია II ვარიანტი – სწორი პასუხები და შეფასების სქემა

გეოგრაფია I ვარიანტი
გეოგრაფია I ვარიანტი – შეფასების სქემა და სწორი პასუხები
გეოგრაფია II ვარიანტი
გეოგრაფია II ვარიანტი – შეფასების სქემა და სწორი პასუხები
ტოპოგრაფიული რუკა

სამოქალაქო განათლება
სამოქალაქო განათლება – შეფასების სქემა

ლიტერატურა
ლიტერატურა – შეფასების სქემა

ფიზიკა
ფიზიკა – სწორი პასუხები

(ზოგადი უნარების ტესტის არაქართულენოვანი ვერსიების პასუხები ემთხვევა პირველი ვერსიის პასუხებს).

  ქართული ენა და ლიტერატურა I ვარიანტი ქართული ენა და ლიტერატურა II ვარიანტი ქართული ენა და ლიტერატურა III ვარიანტი ქართული ენა და ლიტერატურა IV ვარიანტი ქართული ენა და... სრულად »
დახურვა
2019 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები, სწორი პასუხები და შეფასების სქემები
 

ქართული ენა და ლიტერატურა I ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა II ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა III ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა IV ვარიანტი

ქართული ენა და ლიტერატურა – შეფასების სქემა

ოსური ენა
აფხაზური ენა
ოსური და აფხაზური ენების შეფასების სქემა

ზოგადი უნარები ქართულად – I ვარიანტი
ზოგადი უნარები ქართულად – II ვარიანტი
ზოგადი უნარები ქართულად – III ვარიანტი
ზოგადი უნარები ქართულად – IV ვარიანტი

ზოგადი უნარები აზერბაიჯანულად
ზოგადი უნარები სომხურად
ზოგადი უნარები რუსულად
სწორი პასუხები

მათემატიკა
მათემატიკა – სწორი პასუხები

ინგლისური ენა I ვარიანტი
ინგლისური ენა II ვარიანტი
ინგლისური ენა III ვარიანტი
ინგლისური ენა IV ვარიანტი
ინგლისური ენა I ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა II ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა III ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა IV ვარიანტი – მოსმენის დავალება

ინგლისური ენა – სწორი პასუხები

ფრანგული ენა
ფრანგული ენა – მოსმენის დავალება

ფრანგული ენა – სწორი პასუხები

გერმანული ენა
გერმანული ენა – მოსმენის დავალება

გერმანული ენა – სწორი პასუხები

რუსული ენა
რუსული ენა – მოსმენის დავალება

რუსული ენა – სწორი პასუხები

უცხოური ენები – თემის შეფასების სქემა
უცხოური ენები – წერილის შეფასების სქემა

ქიმია
ქიმია – სწორი პასუხები

ბიოლოგია
ბიოლოგია – სწორი პასუხები

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება – სწორი პასუხები და შეფასების სქემა

ისტორია I ვარიანტი
ისტორია II ვარიანტი
ისტორია I ვარიანტი – სწორი პასუხები და შეფასების სქემა
ისტორია II ვარიანტი – სწორი პასუხები და შეფასების სქემა

გეოგრაფია I ვარიანტი
გეოგრაფია I ვარიანტი – შეფასების სქემა და სწორი პასუხები
გეოგრაფია II ვარიანტი
გეოგრაფია II ვარიანტი – შეფასების სქემა და სწორი პასუხები
ტოპოგრაფიული რუკა

სამოქალაქო განათლება
სამოქალაქო განათლება – შეფასების სქემა

ლიტერატურა
ლიტერატურა – შეფასების სქემა

ფიზიკა
ფიზიკა – სწორი პასუხები

(ზოგადი უნარების ტესტის არაქართულენოვანი ვერსიების პასუხები ემთხვევა პირველი ვერსიის პასუხებს).

ფილტრის დახურვა
ამ ფილტრით არაფერი მოიძებნა