ყველანი შვილები ვართ

  www.shvilebi.ge

2019 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოყენებული ტესტები, სწორი პასუხები და შეფასების სქემები

ფილტრის დახურვა
ამ ფილტრით არაფერი მოიძებნა

ქართული ენა და ლიტერატურა 2019 

ქართული ენა და ლიტერატურა 2019 I ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა 2019 II ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა 2019 III ვარიანტი
ქართული ენა და ლიტერატურა 2019 IV ვარიანტი

ქართული ენა და ლიტერატურა 2019 – შეფასების სქემა

ოსური ენა 2019
აფხაზური ენა 2019
ოსური და აფხაზური ენების შეფასების სქემა 2019

 

ზოგადი უნარები 2019 

 

ზოგადი უნარები ქართულად 2019 – I ვარიანტი
ზოგადი უნარები ქართულად 2019 – II ვარიანტი
ზოგადი უნარები ქართულად 2019 – III ვარიანტი
ზოგადი უნარები ქართულად 2019 – IV ვარიანტი

ზოგადი უნარები აზერბაიჯანულად 2019
ზოგადი უნარები სომხურად 2019
ზოგადი უნარები რუსულად 2019
სწორი პასუხები 2019

მათემატიკა 2019 

 

მათემატიკა 2019
მათემატიკა 2019 – სწორი პასუხები

 

უცხოური ენები 2019  

 

ინგლისური ენა

 

ინგლისური ენა 2019 I ვარიანტი
ინგლისური ენა 2019 II ვარიანტი
ინგლისური ენა 2019 III ვარიანტი
ინგლისური ენა 2019 IV ვარიანტი
ინგლისური ენა 2019 I ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა 2019 II ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა 2019 III ვარიანტი – მოსმენის დავალება
ინგლისური ენა 2019 IV ვარიანტი – მოსმენის დავალება

ინგლისური ენა 2019 – სწორი პასუხები

 

ფრანგული ენა 2019 

 

ფრანგული ენა 2019
ფრანგული ენა 2019 – მოსმენის დავალება

ფრანგული ენა 2019 – სწორი პასუხები

 

გერმანული ენა 2019 

 

გერმანული ენა 2019
გერმანული ენა 2019 – მოსმენის დავალება

გერმანული ენა 2019 – სწორი პასუხები

 

რუსული ენა 2019 

 

რუსული ენა 2019
რუსული ენა 2019 – მოსმენის დავალება

რუსული ენა 2019 – სწორი პასუხები

უცხოური ენები 2019 – თემის შეფასების სქემა
უცხოური ენები 2019 – წერილის შეფასების სქემა

 

ქიმია 2019 

 

ქიმია 2019
ქიმია 2019 – სწორი პასუხები

 

ბიოლოგია 2019 

 

ბიოლოგია 2019
ბიოლოგია 2019 – სწორი პასუხები

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2019 

 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2019
სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება 2019 – სწორი პასუხები და შეფასების სქემა

 

ისტორია 2019 

 

ისტორია 2019 I ვარიანტი
ისტორია 2019 II ვარიანტი
ისტორია 2019 I ვარიანტი – სწორი პასუხები და შეფასების სქემა
ისტორია 2019 II ვარიანტი – სწორი პასუხები და შეფასების სქემა

 

გეოგრაფია 2019 

 

გეოგრაფია 2019 I ვარიანტი
გეოგრაფია 2019 I ვარიანტი – შეფასების სქემა და სწორი პასუხები
გეოგრაფია 2019 II ვარიანტი
გეოგრაფია 2019 II ვარიანტი – შეფასების სქემა და სწორი პასუხები
ტოპოგრაფიული რუკა 2019

სამოქალაქო განათლება 2019 

სამოქალაქო განათლება 2019
სამოქალაქო განათლება 2019 – შეფასების სქემა

 

ლიტერატურა 2019 

 

ლიტერატურა 2019
ლიტერატურა 2019 – შეფასების სქემა

 

ფიზიკა 2019 

 

ფიზიკა 2019
ფიზიკა 2019 – სწორი პასუხები

(ზოგადი უნარების ტესტის არაქართულენოვანი ვერსიების პასუხები ემთხვევა პირველი ვერსიის პასუხებს).